fbpx

sobre-a-gic

GIC na Mídia

GIC na Revista Folha

GIC – International Hair na Revista da Folha

GIC na revista You                                                                                                                      

GIC na Revista You

GIC – International Hair na Revista You

GIC na revista You                                                                                                                      

GIC – International Hair na Bem Viver

GIC – International Hair na Bem Viver

GIC na revista Bem Viver